Základní škola
Rajnochovice

Mobilní aplikace školy ke stažení ZDE

Informace k zápisu

Informace k zápisu do 1. třídy pro školní rok 2020/2021

ZÁKLADNÍ ŠKOLA RAJNOCHOVICE, OKRES KROMĚŘÍŽ, Rajnochovice 188, 76871 Rajnochovice

tel. 573 391 279, e-mail: zsrajnochovice@seznam.cz

Informace

Zápis bude probíhat ve čtvrtek 16. dubna 2020 od 13 hodin v budově Základní školy, č.p. 188.
Objednejte se telefonicky na čísle 573 391 279.
K zápisu se dostaví děti, které do 31. 8. 2020 dovrší šestý rok věku včetně těch, kterým byl odložen začátek povinné školní docházky o jeden rok. Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. Pokud se zákonný zástupce ze závažných důvodů nemůže s dítětem dostavit v době konání zápisu, oznámí tuto skutečnost škole a bude mu sdělen nejbližší náhradní termín.

Co je potřeba k zápisu přinést v případě, že žádáte o přijetí:

 • Dotazník pro rodiče
 • Rodný list dítěte
 • Občanský průkaz zákonného zástupce
 • Žádost o přijetí (při zápisu vyplní a podepíše zákonný zástupce)

Zápis složen ze dvou částí

1. Formální část zápisu (rozhovor se zákonným zástupcem)

Při podání žádosti o přijetí k povinné školní docházce uvede zákonný zástupce dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, náležitosti u vedené v § 37 odst. 2, kterými jsou:

 • jméno a příjmení žadatele (dítěte)
 • datum narození
 • místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování
 • označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní základní školu)
 • jméno a příjmení zákonného zástupce či jiné oprávněné osoby
 • místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování
Doplňující informace
 • telefonní spojení na zákonné zástupce či e-mailovou adresu
 • údaje o znevýhodnění dítěte či údaje o mimořádném nadání dítěte
 • údaje o zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání

V průběhu zápisu může zákonný zástupce písemně požádat o odklad školní docházky - viz níže.

Odklad povinné školní docházky

Zákonný zástupce dítěte může požádat o odložení povinné školní docházky v souladu s odst. 1 § 37 zákona 561/2004 v platném znění:

 V případě odkladu povinné školní docházky vyplní zákonný zástupce žádost o odklad, 

ke které doloží doporučující vyjádření školského pedagogického zařízení (PPP, SPC)

a vyjádření odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dovrší osmý rok věku.

Předčasný nástup

Děti narozené od 1.září 2014 do 31.12.2014 musí mít k předčasnému nástupu plnění povinné školní docházky doporučení školského poradenského zařízení (PPP, SPC) a vyjádření odborného lékaře. 

2. Motivační část

Cílem je motivovat dítě pro školní docházku. Formou hry dítě plní jednotlivé připravené aktivity a úkoly na stanovištích. Na základě pozorování zjišťujeme úroveň dosažených znalostí a dovedností. 

 Následuje rozhovor s rodiči, zda je nutné před nástupem do školy s dítětem něco procvičit, popřípadě doporučí materiály a pomůcky pro domácí přípravu. V případě závažnějšího problému, může doporučit návštěvu pedagogicko-psychologické poradny.

Další informace

k zápisu se musí dostavit zákonný zástupce s dítětem
dodatečný zápis (pro děti, které jsou v době řádného zápisu nemocné nebo se z vážných důvodů nemohou řádného zápisu účastnit) je třeba domluvit telefonicky na tel. čísle 573 391 279 nebo osobně

Oznámění o přijetí

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání bude rozesíláno poštou.

Těšíme se na Vás!

Zápis do ZŠ

Škola

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Počasí

dnes, sobota 22. 1. 2022
mírné sněžení -3 °C -8 °C

Projekt

rajnochovice_63

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Počasí

dnes, sobota 22. 1. 2022
mírné sněžení -3 °C -8 °C

Projekt

rajnochovice_63